Desktop
Mobile
  • zima 800 375pxfoto slide zima 2560

Rezervácia pobytu

Rezerváciu môže urobiť hosť vo vlastnom mene alebo v prospech tretej osoby. Rezerváciu potvrdzuje hosťovi hotel po obdržaní jeho objednávky (telefonicky, písomne, elektronicky). Objednávka rezervácie musí obsahovať: meno a priezvisko hosťa, v prípade firmy názov spoločnosti, termín čerpania hotelových služieb, kontaktné údaje: telefónne číslo, adresu hosťa, email, kontakt, spôsob úhrady za služby, v prípade firmy fakturačné údaje, rozsah a druh objednaných služieb. Objednávku hotel spracuje a potvrdí ju alebo zamietne (v závislosti od dostupných kapacít). Na základe objednávky hotel vystaví potvrdenie rezervácie, ktorým hosťovi potvrdí rozsah služieb písomnou formou alebo elektronicky. Hotel poskytuje hosťovi ceny na základe aktuálne platných cenníkov. Cena uvedená v potvrdení rezervácie je záväzná, pričom hotel požaduje na záväzné potvrdenie pobytu zálohovú platbu vo výške 80% z celkovej sumy pobytu (platba prevodom na základe vystavenej zálohovej faktúry, alebo odúčtovanie z platobnej karty hosťa na základe vyplneného autorizačného tlačiva). V prípade rezervácie pobytu s nástupom na pobyt do 5 dní od termínu rezervácie hotel predautorizuje plnú sumu za pobyt (blokuje finančné prostriedky na platobnej karte hosťa). V prípade pobytu počas Vianoc, Silvestra a Veľkej noci je nutná platba vopred vo výške 100% zo sumy objednaného pobytu.

Storno podmienky

Hotel je oprávnený účtovať storno poplatky v prípade, že hosť svoju rezerváciu zruší (alebo zmení) písomne alebo e-mailom a to v nasledovných lehotách:

10% z ceny objednaných a potvrdených služieb, minimálne však 30€

Odo dňa potvrdenia objednávky do 28 dní pred nástupom na pobyt

20%  z ceny objednaných a potvrdených služieb

27 až 15 dní pred nástupom na pobyt

50%  z ceny objednaných a potvrdených služieb

14 až 7 dní pred nástupom na pobyt

80%  z ceny objednaných a potvrdených služieb

6 a menej dní pred na pobyt

100% z ceny objednaných a potvrdených služieb

v deň nástupu na pobyt

 

Príchod a odchod

Check-in  je možný od 14:00hod. Check-out je  do 12:00hod.

Neskorší check-out Vám umožní využiť služby hotela do 18:00hod v deň Vášho odchodu. Rezervácia je možná na recepcii hotela za predpokladu, že izba nie je už v čase Vašej požiadavky predaná. Cena služby "Neskorší checko-out": 20% z ceny ubytovania + miestna daň alebo "Neskorší chcek-out s večerou": 30% z ceny ubytovania + miestna daň.

Kreditné karty

Akceptujeme kreditné karty:  VISA, VISA Electron, MASTERCARD, MASTERCARD  Electronic, Maestro.

Internet

Vo všetkých spoločných priestoroch hotela ako aj na izbách funguje WIFI pripojenie.

Fajčenie

Sme nefajčiarsky hotel a fajčenie je v celom hoteli prísne zakázané. Porušenie uvedeného zákazu je spoplatnené sumou 100€, pričom uvedená suma bude automaticky pripísaná na Váš účet z dôvodu vzniknutých nákladov na uvedenie izby do pôvodného stavu.

Domáce zvieratá

Sú u nás vítané. Poplatok za psa/mačku je 35€/noc.

Miestna daň

Je v sume 1€/os./noc a je záväzná pre všetky ubytované osoby. Od dane za ubytovanie sú oslobodené len deti do 15 rokov veku, držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 

Wellness Hotel Borovica ****

Štrbské Pleso č. 3
059 85 Štrbské Pleso, Slovenská republika

icon-facebook icon-tripadvisor tatry